Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

Оголошується конкурс на консультанта комунальної установи «ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ» ЧМР

Департамент освіти та гуманітарної політики ОГОЛОШУЄ конкурс на посаду консультанта комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Черкаської міської ради.

1. Найменування і місцезнаходження закладу: комунальна установа «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Черкаської міської ради; м. Черкаси, вул. Гоголя, 251

2. Найменування посади та умови оплати праці: консультант комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Черкаської міської ради.

Посадовий оклад відповідно підрозділу 2 розділу І додатка 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери (14 розряд) та розділу «Інші підвищення» додатка 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2007 р. №643 «Про затвердження розмірів підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) та додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності у співвідношенні до тарифної ставки» (10% ставки).

Консультантам здійснюються виплати, визначені ст.57 Закону України «Про освіту», встановлюється надбавка відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2011 р. №373 «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам закладів» (зі змінами), а також можуть встановлюватися інші види матеріального заохочення у відповідності до чинного законодавства.

3. Вимоги до консультанта: посаду консультанта може обіймати особа, яка є громадянином України, має вищу педагогічну освіту ступеня не нижче магістра (спеціаліста), стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше п’яти років, досвід впровадження педагогічних інновацій і технологій у системі освіти, пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу.

4. Перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсі, строки та місце їх проведення:
 У відділ організаційно-кадрової роботи департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради особисто учасником конкурсу (або уповноваженою згідно з довіреністю особою) подаються такі документи:
 - копія паспорта громадянина України
 - письмова заява про участь у конкурсі
 - резюме
 - копія документа про освіту із додатками, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня та їх копії
 - копія трудової книжки
 - письмова згода про збір та обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».
 Особа може подати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.

Документи приймаються з 19 вересня по 09 жовтня 2023 року (включно).
 
 5. Дата, місце та етапи проведення конкурсного відбору:
 Конкурсний відбір відбудеться 12 жовтня 2023 року за результатами:
 - знання Положення про діяльність Центру професійного розвитку педагогічних працівників;
 - презентації державною мовою стратегії розвитку Центру за напрямком роботи консультанта; співбесіда, яка проводиться з метою оцінки відповідності досвіду, досягнень, компетенцій, особистих якостей вимогам до професійної компетентності кандидата та до відповідних посадових обов’язків.
 

Місце проведення конкурсного відбору: департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради, м. Черкаси, вул. Гоголя, 251
 

6. Уповноважена особа надавати інформацію про проведення конкурсу та приймати документи для участі у конкурсі: Петрова Людмила, тел.0976902339« повернутися до списку новин